Uvp4j

From SBN uvponline documentatie
Revision as of 22:52, 27 March 2015 by BartBongers (talk | contribs) (Created page with "== Welkom bij de main page van UVP4j == Uvp4j is het uitslagen verwerkings programma van de SBN. Uvp4j is een windows desktop programma, gemaakt met de nieuwste ontwikkel tool...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Welkom bij de main page van UVP4j

Uvp4j is het uitslagen verwerkings programma van de SBN. Uvp4j is een windows desktop programma, gemaakt met de nieuwste ontwikkel tools op het java platform.

Hier volgt een opsomming van een aantal features:

* Automatisch importeren van het online SBN leden bestand
* Automatisch importeren van deelnemer gegevens uit het uvponline inschrijvingssysteem
* Uitgebreide export en import functionaliteit naar excel, xml of html formaat.
* Mogelijkheid tot gebruik van uvp4j in een netwerk, zodat inschrijving, finish en uitslagenpresentatie op aparte PC's kunnen plaatsvinden.
* Toekennen van startnummers op basis van actuele ranking gegevens
* Ondersteuning voor clieop-03 bestanden
* Actueel online uitslagen overzicht voor mobiele telefoons en ipad tijdens de wedstrijd.

Wilt u meer weten over UVP4j download dan [ http://secretariaat.survivalbond.nl/uvp/download/handleiding_uvp4j.pdf hier ] de handleiding.

De handleiding v01 van uvponline vindt u [1] hier, evenals de powerpoint presentatie van de uvp workshop 2010.

U kunt hierna de laatste versie van UVP4j downloaden:

* [2]
* [3]

Releasenotes

release 3.1.6 [ 1 februari 2015 ]

* Fix team estafette run
* Support voor full screen size finish presentatie

release 3.1.5 [ 1 december 2014 ]

* Support for open NK RUC and TSC.
* Accept DE and BE as valid iban countries

release 3.1.4 [ 10 oktober 2014 ]

* Bugfix NPE excel import.
* Remove spaces from sepa export file
* Sta startgroepen met 1 startnummer toe
* #88 strip spaces from IBAN for sepa export
* Move OkCancel group to uvponline connector testservice line
* Add support for age compensation in estafette runs

release 3.1.3 [ 2 maart 2014 ]

* verhuisd naar nieuw domein

release 3.1.2 [ 21 december 2013 ]

* Aanduiding veteranen uitgebreid
* SEPA encoding naar UTF-8. Support voor diacrieten.

release 3.1.1 [ 10 december 2013 ]

* Finish Overzicht: veteranen leeftijd werd niet goed berekend
* release 3.1 [ 10 september 2013 ]
* SEPA ondersteuning
* Refactoring uvponlineConnector: Alle remote services worden via uvponlineConnector afgehandeld.

release 3.0.1 [ 17 februari 2013 ]

* Bugfix bepalen seizoen bij realtime uitslagen
* Bugfix xml export: variabele groep en estafette groep werden verwisseld
* Bugfix xml export: Bij groepen werd startnummer ingevuld bij hindernissen

release 3.0 [ 11 januari 2013 ]

* #44 Koppeling met de automatische uitslagen upload service.
* #71 Nieuw tabblad voor finish estafette
* Bugfix bij xml export groepen

release 2.5.2 [ 5 april 2012 ]

* Bugfix tabblad betalingen, programma werd afgesloten bij deelnemers zonder groep.
* Support voor deelnemers die zich opgeven voor twee verschillende categorieen
* #49: uvp4j: XML export faalt bij startgroep zonder categorie
* Indien de groep van een teamcaptain onbekend is, mag de clieopservice niet falen, daarom extra check of groep gevonden kan worden.
* #43: uvp4j: check op maximum aantal deelnemers bij automatische startnummer generatie

release 2.5.1 [ 24 augustus 2011 ]

* Kleine fix voor tabblad betalingen: niet leden betalen euro extra.
* release 2.5 [ 1 augustus 2011 ]
* Extra euro voor niet leden
* Verbeterde clieop view voor groepen

release 2.4 [ 15 december 2010 ]

* Bugfix downloaden ranking gegevens
* Bugfix clieop extrakosten

release 2.3 [ 25 november 2010 ]

* Leden download nu via uvponline database
* Automatisch toekennen van startnummers op basis van ranglijst
* Bugfix tabblad betalingen

release 2.2 [ 2 oktober 2010 ]

* Ondersteuning voor variabele groepen
* Bij import excel en xml ook finishinfo meenenemen

release 2.1.1 [ 9 september 2010 ]

* Bugfix bij onbekende categorie

release 2.1 [ 16 juli 2010 ]

* Bugs gefixed in tabblad verkenner
* Extra kosten werd verkeerd ingesteld bij synchronistie
* Clieop voor groepen aangepast
* Twee manieren van clieop bij groepen: totaliseren per groep of meerdere clieop regels per groep.
* DNS ( Did Not Start) functionaliteit toegevoegd
* Bij aanmaken clieop checken of rekeningnummer wel een geldig getal bevat.

release 2.0.1 [ 27 februari 2010 ]

* Bugfix finishpresentatie interval miliseconden --> seconden

release 2.0.0 [ 5 februari 2010 ]

* Volledige integratie met uvponline
* Bugfix: Bepalen veteranenleeftijd verbeterd.
* Instellingen tabblad toegevoegd
* Import excel ging fout bij kolom hindernissen
* Koppeling tussen deelnemer en groep nu via groep_id, hierdoor werken oude excel bestanden niet meer
* Structuur excel im/export bestand aangepast.
* Structuur xml im/export bestand aangepast.

release 1.5.5 [ 3 september 2009 ]

* Bugfix: Wijzigen startnummer groepen ging verkeerd. Dit is nu hersteld.

release 1.5.4 [ 25 juli 2009 ]

* Bugfix: applicatie sluit onverwacht af na sluiten pdf printscherm.
* Wijzigen startnummer groepen verbeterd.
* Extra kosten per categorie.
* Automatische startnummer generatie.

release 1.5.3 [ 25 juni 2009 ]

* Afmelden deelnemers mogelijk gemaakt
* Mogelijkheid aangeven extra kosten bij na-inschrijving
* Bij groepsrun extra veld toegevoegd: teamcaptain. Deze is nodig om het inschrijfgeld voor een groep in een keer te kunnen incasseren.
* Vluchtnummer 000000000 als rekeningnummer mogelijk maken en niet in clieop meenemen
* Bugfix toevoegen deelnemers: aanvinken �betaald� is niet mogelijk : startnummer of soms alle gegevens verdwijnen, dit is opgelost.
* Extra veld rekeninghouder toegevoegd, wanneer de naam van de rekeninghouder afwijkt van de deelnemernaam. Deze alternatieve tenaamstelling wordt gebruikt in de clieop indien ingevuld.
* Print knop op tabblad verkenner context gevoelig gemaakt.

release 1.5.2 [ 20 mei 2009 ]

* Rapport print deelnemers bij run aangepast. Dit ging fout op windows Vista.

release 1.5.1 [ 8 maart 2009 ]

* xml import verbeterd. Dubbele inschrijvingen komen op een signaallijst.
* SBN leden download aangepast aan nieuwe FTP-site.
* Finish presentatie: lege schermen worden niet meer getoond.
* Wijzigscherm deelnemers: Eerste letter van voor- en achternaam worden automatisch omgezet naar een hoofdletter.
* Wijzigscherm deelnemers: Opslaan mbv. enter-toets.

release 1.5 [ 3 februari 2009 ]

* Nieuwe beheerfunctie: Export en import database naar xml bestand.

release 1.4.3 [ 10 december 2008 ]

* Nieuwe categorie TSCO toegevoegd voor een open NK TSC.
* Samenloopnummer werd niet opgeslagen bij toevoegen nieuwe deelnemer.
* Nieuwe functie: Database backup in zip-formaat op tabblad beheer.
* Toewijzen startnummers voorzien van scrollbar bij meer dan 10 startgroepen

release 1.4.2 [ 14 november 2008 ]

* Bij toevoegen nieuwe groep wordt de aantal gemiste hindernissen standaard op 0 gezet.
* Bugfix bij aanmaken xml uitslagen bestand voor groepen.
* Bij het opslaan van de gemiste hindernissen wordt de status niet meer veranderd.
* Kleuren bij finish scherm aangepast.
* Mogelijkheid om daginschrijvingen te doen, hierbij wordt er geen NAW-controle uitgevoerd

release 1.4.1 [ 23 oktober 2008 ]

* Aanmaken clieop verbeterd n.a.v. opmerkingen van Marco Leeflang.
* Controle op maximum aantal deelnemers per groep.
* Geen punten of spaties meer mogelijk in categoriecode.

release 1.4 [ 4 oktober 2008 ]

* Finish van groepen gelijkgetrokken met finish van individuele deelnemers.
* Versneld toevoegen startgroepen: ging fout bij aantalstarters = 0. Extra controle toegevoegd.
* Extra controlele op finishscherm zodat hindernissen niet leeg kan worden gemaakt.
* Excel import robuuster gemaakt, extra controle op rekeningnummer en voorletters toegevoegd. Puntjes worden uit het rekeningnummer gefilterd. Voorletters wordt afgekapt op maximaal 10 posities.
* Er kan nu onderscheid gemaakt worden tussen dames teams en heren teams.

release 1.3.2 [ 13 september 2008 ]

* Importeren vanuit excel bestand robuuster gemaakt.
* Fout verbeterd bij aanmaken clieop bestand
* Nieuwe functie toegevoegd op tabblad beheer: importeren deelnemers.

release 1.3.1 [ 30 augustus 2008 ]

* FTP site voor downloaden van ledenbestand veranderd. Het downloaden van het ledenbestand werkt nu alleen nog maar vanaf versie 1.3.1.
* Fout verbeterd in tabblad verkenner
* Fout verbeterd bij het wijzigen van groepnamen.

release 1.3 [ 26 augustus 2008 ]

* Aanmaken clieop bestand toegevoegd
* Veld leeftijd op peildatum toegevoegd op deelnemer detailscherm
* Maximaal 4 deelnemers inschrijven per groep bij groepsrun
* Fout verbeterd bij aanmaken startlijst en vrije startnummerlijst
* Fout hersteld in scherm toekennen startnummers

release 1.2.1 [ 5 augustus 2008 ]

* Kleine fout verbeterd bij het werken met meerdere PC's in een netwerk
* Keuzelijst categorieen readonly gemaakt want dit leidde tot het abrupt afbreken van het programma

release 1.2 [ 20 juli 2008 ]

* Werken met meerdere PC's makkelijker gemaakt
* Bugfix bij het muteren van deelnemers op tabblad verkenner
* Weer ongedaan maken van een Diskwalificatie mogelijk gemaakt
* Volgorde velden deelnemers detailscherm aangepast

release 1.1 [ 28 juni 2008 ]

* Aanpassen systeem tijd
* Toevoegen startgroepen verbeterd
* Versneld toevoegen startgroepen toegevoegd
* Bugfix toewijzen startnummer
* Bugfix tab traversal op veld voornaam
* Finishpresentatie voor groepen aangepast
* Vastleggen hindernissen laat de finish status onveranderd.

release 1.0 [ 9 juni 2008 ]

* Eerste versie