Difference between revisions of "Inschrijvingen Overzicht Module"

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
https://www.uvponline.nl/uvponlineF/overzicht_module/compleet/441/modx=187px:mody=auto:bordercol=lightgrey:headercol=&8fbe00:barcol=&8fbe00:textcol=lightgrey:textsize=6pt
 
https://www.uvponline.nl/uvponlineF/overzicht_module/compleet/441/modx=187px:mody=auto:bordercol=lightgrey:headercol=&8fbe00:barcol=&8fbe00:textcol=lightgrey:textsize=6pt
  
 +
<u>Het format is css gebaseerd:</u>
 +
format: url/{'''wedstrijdID'''}/{veld=waarde:veld2=waarde2 etc}
 
Het nummer '''441''' in de URL vervangen door het eigen wedstrijdnummer.
 
Het nummer '''441''' in de URL vervangen door het eigen wedstrijdnummer.
  

Revision as of 18:49, 27 March 2015

Een experimentele module is beschikbaar voor website beheerders om via bv een iframe in een CMS een kleine status indicator te hebben van de totalen inschrijvingen per categorie.

ClipCapIt-150327-173830.PNG

Bovenstaande voorbeeld komt van Dronterlandrun en is een iframe met onderstaande pagina:

https://www.uvponline.nl/uvponlineF/overzicht_module/compleet/441/modx=187px:mody=auto:bordercol=lightgrey:headercol=&8fbe00:barcol=&8fbe00:textcol=lightgrey:textsize=6pt

Het format is css gebaseerd: format: url/{wedstrijdID}/{veld=waarde:veld2=waarde2 etc} Het nummer 441 in de URL vervangen door het eigen wedstrijdnummer.

Verder zijn de opties modx=auto:mody=auto nog verder uit te breiden als volgt (volgorde onbelangrijk)


# de defaults van de module. Tenminste 2 opties meegeven anders een foutmelding.

 # modx     breedte van gehele DIV       'auto' voor fit content anders bv 200px
 # mody     hoogte van module         'auto' voor fit anders bv 180px
 # bordercol   kleur van de border        'none' voor geen border
 # headercol   kleur headers boven tabel     #8fbe00  vervang de # voor een & in de url.
 # headersize  font size headers (in pt)     8pt
 # barcol    kleur van de staafdiagram     'none' voor geen staven anders css col
 # barwidth   hoogte staafdiagram (px)      40 default
 # textcol    kleur van aantallen/cat tekst   css color names of hex
 # textsize   font grootte tekst         7pt
 # hovercol   kleur van de DIV hover       none voor geen hover

#specifieke voorbeeld
 modx={auto of aantal px}
    auto # automatische breedte
    100px # 100 pixels breed
 mody={auto of aantal px}
 bordercol={css_kleur}
    lightgrey # bv
    &eeffee  # kleur in hex mag ook
 headercol={css kleur}
 barcol={css kleur}
 textcol={css kleur}
 textsize={tekst grootte}
    6pt # 6 punt font


--AlexBossers (talk) 17:40, 27 March 2015 (CET)