Inschrijvingen Overzicht Module

From SBN uvponline documentatie
Revision as of 14:12, 8 October 2016 by AlexBossers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Een experimentele module is beschikbaar voor website beheerders om via bv een iframe in een CMS een kleine status indicator te hebben van de totalen inschrijvingen per categorie.

Minimale syntax voor wedstrijdnummer 4:

https://www.uvponline.nl/uvponlineF/Overzicht_deelnemer_aantallen/4
ClipCapIt-150327-173830.PNG

Bovenstaande voorbeeld komt van Dronterlandrun en is een TRANSPARANTE iframe met onderstaande pagina:

https://www.uvponline.nl/uvponlineF/Overzicht_deelnemer_aantallen/441/modx=187px:mody=auto:bordercol=lightgrey:headercol=&8fbe00:barcol=&8fbe00:textcol=lightgrey:textsize=6pt

Het format is css gebaseerd:
Format: url/{wedstrijdID}/{veld=waarde:veld2=waarde2 etc}
Het nummer 441 in de URL vervangen door het eigen wedstrijdnummer. Het laatste veld (het css veld) is optioneel en staat default of fit-auto-x (modx=auto) en fit-auto-y (mody=auto)

Verder zijn de opties modx=auto:mody=auto nog verder uit te breiden als volgt (volgorde onbelangrijk)


# de defaults van de module. Tenminste het wedstrijdnummer meegeven anders een foutmelding.

 # modx     breedte van gehele DIV       'auto' voor fit content anders bv 200px
 # mody     hoogte van module         'auto' voor fit anders bv 180px
 # bordercol   kleur van de border        'none' voor geen border
 # headercol   kleur headers boven tabel     #8fbe00  vervang de # voor een & in de url.
 # headersize  font size headers (in pt)     8pt
 # barcol    kleur van de staafdiagram     'none' voor geen staven anders css color
 # barwidth   hoogte staafdiagram (px)      40 default
 # textcol    kleur van aantallen/cat tekst   css color names of hexadecimale kleurcode
 # textsize   font grootte tekst         7pt default
 # hovercol   kleur van de DIV hover       none voor geen aparte hover kleur. Hoover is gekoppeld aan het openen overzicht.

#specifieke voorbeelden
 modx={auto of aantal px}
    auto # automatische breedte
    100px # 100 pixels breed
 mody={auto of aantal px}
 bordercol={css_kleur}
    lightgrey # bv
    &eeffee  # kleur in hex mag ook
 headercol={css kleur}
 barcol={css kleur}
 textcol={css kleur}
 textsize={tekst grootte}
    6pt # 6 punt font


--AlexBossers (talk) 17:40, 27 March 2015 (CET)