Release notes

From SBN uvponline documentatie
Revision as of 07:32, 23 April 2017 by BartBongers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Release notes UVP4J

release 4.8 [ 22 april 2017 ]

* #0281 Sepa: UVP4j: onjuist bedrag bij handmatig op betaald zetten
* #0286 uvp4j: verbeteringen mylaps import

release 4.7 [ 8 januari 2017 ]

* #0260 Sepa: Opslag niet leden verhoogd naar 6 euro vanaf 16 januari 2017

release 4.6 [ 29 december 2016 ]

* #0258 uvp4j: startnummer toekenning bij ONK verkeerd om

release 4.5 [ 10 oktober 2016 ]

* #0218 uvp4j: tonen shirtmaat voor topklasse atleten
* #0230 UVP4j: Uitsplitsen uitslag op 40+ en 50+
* #0232 UVP4j: improve mylaps import
* #0239 UVP4j: Opslag niet leden verhoogd naar 2 euro

release 4.4 [ 7 augustus 2016 ]

* #0198 uvp4j: startvolgorde Open NKs


release 4.3 [ 10 juli 2016 ]

* #0130 direct gemiste hindernis opslaan
* #0150 Startnummertoekenning: houd rekening met topklasse indicatie
* #0155 Aanpassen licentienamen uvp4j
* #0165 Verbeterde privacy uvp4j - download leden
* #0176 Restyling finishscherm
* #0183 uvp4j: uitbreiden mylaps import


release 4.2 [ 30 januari 2016 ]

* #0141 uvp4j.properties staat in verkeerde folder
* #0142 Deelnemer sync overschrijft ten onrechte betalingsgegevens

release 4.1 [ 06 december 2015 ]

* #0131	UVP4j: correctie starttijd leidt tot verkeerde berekening punten


release 4.0 [ 29 november 2015 ]

* #1	Beter algoritme aut. startnummertoekenning 
* #3	Meerdere categorieën in een startgroep. 
* #4	Storno's afhandelen
* #7	gescheiden goed - fout lijst bij importeren deelnemers 
* #8	startnummervolgorde op deelnemerID voor meer "resolutie" per dag	
* #9	startnummers als aanvulling op reeds toegekend 
* #10	1 groep in 1 startgroep 
* #11	betere synchronisatie front en back.
* #12	Meer sorteringsmogelijkheden in uvp4j
* #13	Startijd na finishen aanpassen:
* #14	Bic code moet in uppercase 
* #16	Meerdere items selecteren in een lijst.
* #47	Chipgebruik 
* #56	support shirt kleur 
* #64	illegaal teken & in SEPA XML export
* #66	SEPA format incasso export document tag onjuist 
* #67	copy paste IBAN+spaces in uvp4j maakt nr te kor
* #70	SEPA export houdt geen rekening met EXTRA bedrag laatinschrijven
* #75	ICE noodnummer 
* #81	Betere contrast kleuren voor finish scherm 
* #94	Verschillende startgroep grootte
* #95	online documentatie	uvp4j	
* #104	punten_overall voor de vrouwen 
* #115	review Yorick	uvp4j	
* #119	Makkelijke verwijderen/wisselen aangemaakte startgroepen

release 3.1.7 [ 23 mei 2015 ]

* #76 Niet mogelijk om BSC categorie toe te kennen bij lidnummers > 10.000

release 3.1.6 [ 1 februari 2015 ]

* Fix team estafette run
* Support voor full screen size finish presentatie

release 3.1.5 [ 1 december 2014 ]

* Support for open NK RUC and TSC.
* Accept DE and BE as valid iban countries

release 3.1.4 [ 10 oktober 2014 ]

* Bugfix NPE excel import.
* Remove spaces from sepa export file
* Sta startgroepen met 1 startnummer toe
* #88 strip spaces from IBAN for sepa export
* Move OkCancel group to uvponline connector testservice line
* Add support for age compensation in estafette runs

release 3.1.3 [ 2 maart 2014 ]

* verhuisd naar nieuw domein

release 3.1.2 [ 21 december 2013 ]

* Aanduiding veteranen uitgebreid
* SEPA encoding naar UTF-8. Support voor diacrieten.

release 3.1.1 [ 10 december 2013 ]

* Finish Overzicht: veteranen leeftijd werd niet goed berekend
* release 3.1 [ 10 september 2013 ]
* SEPA ondersteuning
* Refactoring uvponlineConnector: Alle remote services worden via uvponlineConnector afgehandeld.

release 3.0.1 [ 17 februari 2013 ]

* Bugfix bepalen seizoen bij realtime uitslagen
* Bugfix xml export: variabele groep en estafette groep werden verwisseld
* Bugfix xml export: Bij groepen werd startnummer ingevuld bij hindernissen

release 3.0 [ 11 januari 2013 ]

* #44 Koppeling met de automatische uitslagen upload service.
* #71 Nieuw tabblad voor finish estafette
* Bugfix bij xml export groepen

release 2.5.2 [ 5 april 2012 ]

* Bugfix tabblad betalingen, programma werd afgesloten bij deelnemers zonder groep.
* Support voor deelnemers die zich opgeven voor twee verschillende categorieen
* #49: uvp4j: XML export faalt bij startgroep zonder categorie
* Indien de groep van een teamcaptain onbekend is, mag de clieopservice niet falen, daarom extra check of groep gevonden kan worden.
* #43: uvp4j: check op maximum aantal deelnemers bij automatische startnummer generatie

release 2.5.1 [ 24 augustus 2011 ]

* Kleine fix voor tabblad betalingen: niet leden betalen euro extra.
* release 2.5 [ 1 augustus 2011 ]
* Extra euro voor niet leden
* Verbeterde clieop view voor groepen

release 2.4 [ 15 december 2010 ]

* Bugfix downloaden ranking gegevens
* Bugfix clieop extrakosten

release 2.3 [ 25 november 2010 ]

* Leden download nu via uvponline database
* Automatisch toekennen van startnummers op basis van ranglijst
* Bugfix tabblad betalingen

release 2.2 [ 2 oktober 2010 ]

* Ondersteuning voor variabele groepen
* Bij import excel en xml ook finishinfo meenenemen

release 2.1.1 [ 9 september 2010 ]

* Bugfix bij onbekende categorie

release 2.1 [ 16 juli 2010 ]

* Bugs gefixed in tabblad verkenner
* Extra kosten werd verkeerd ingesteld bij synchronistie
* Clieop voor groepen aangepast
* Twee manieren van clieop bij groepen: totaliseren per groep of meerdere clieop regels per groep.
* DNS ( Did Not Start) functionaliteit toegevoegd
* Bij aanmaken clieop checken of rekeningnummer wel een geldig getal bevat.

release 2.0.1 [ 27 februari 2010 ]

* Bugfix finishpresentatie interval miliseconden --> seconden

release 2.0.0 [ 5 februari 2010 ]

* Volledige integratie met uvponline
* Bugfix: Bepalen veteranenleeftijd verbeterd.
* Instellingen tabblad toegevoegd
* Import excel ging fout bij kolom hindernissen
* Koppeling tussen deelnemer en groep nu via groep_id, hierdoor werken oude excel bestanden niet meer
* Structuur excel im/export bestand aangepast.
* Structuur xml im/export bestand aangepast.

release 1.5.5 [ 3 september 2009 ]

* Bugfix: Wijzigen startnummer groepen ging verkeerd. Dit is nu hersteld.

release 1.5.4 [ 25 juli 2009 ]

* Bugfix: applicatie sluit onverwacht af na sluiten pdf printscherm.
* Wijzigen startnummer groepen verbeterd.
* Extra kosten per categorie.
* Automatische startnummer generatie.

release 1.5.3 [ 25 juni 2009 ]

* Afmelden deelnemers mogelijk gemaakt
* Mogelijkheid aangeven extra kosten bij na-inschrijving
* Bij groepsrun extra veld toegevoegd: teamcaptain. Deze is nodig om het inschrijfgeld voor een groep in een keer te kunnen incasseren.
* Vluchtnummer 000000000 als rekeningnummer mogelijk maken en niet in clieop meenemen
* Bugfix toevoegen deelnemers: aanvinken �betaald� is niet mogelijk : startnummer of soms alle gegevens verdwijnen, dit is opgelost.
* Extra veld rekeninghouder toegevoegd, wanneer de naam van de rekeninghouder afwijkt van de deelnemernaam. Deze alternatieve tenaamstelling wordt gebruikt in de clieop indien ingevuld.
* Print knop op tabblad verkenner context gevoelig gemaakt.

release 1.5.2 [ 20 mei 2009 ]

* Rapport print deelnemers bij run aangepast. Dit ging fout op windows Vista.

release 1.5.1 [ 8 maart 2009 ]

* xml import verbeterd. Dubbele inschrijvingen komen op een signaallijst.
* SBN leden download aangepast aan nieuwe FTP-site.
* Finish presentatie: lege schermen worden niet meer getoond.
* Wijzigscherm deelnemers: Eerste letter van voor- en achternaam worden automatisch omgezet naar een hoofdletter.
* Wijzigscherm deelnemers: Opslaan mbv. enter-toets.

release 1.5 [ 3 februari 2009 ]

* Nieuwe beheerfunctie: Export en import database naar xml bestand.

release 1.4.3 [ 10 december 2008 ]

* Nieuwe categorie TSCO toegevoegd voor een open NK TSC.
* Samenloopnummer werd niet opgeslagen bij toevoegen nieuwe deelnemer.
* Nieuwe functie: Database backup in zip-formaat op tabblad beheer.
* Toewijzen startnummers voorzien van scrollbar bij meer dan 10 startgroepen

release 1.4.2 [ 14 november 2008 ]

* Bij toevoegen nieuwe groep wordt de aantal gemiste hindernissen standaard op 0 gezet.
* Bugfix bij aanmaken xml uitslagen bestand voor groepen.
* Bij het opslaan van de gemiste hindernissen wordt de status niet meer veranderd.
* Kleuren bij finish scherm aangepast.
* Mogelijkheid om daginschrijvingen te doen, hierbij wordt er geen NAW-controle uitgevoerd

release 1.4.1 [ 23 oktober 2008 ]

* Aanmaken clieop verbeterd n.a.v. opmerkingen van Marco Leeflang.
* Controle op maximum aantal deelnemers per groep.
* Geen punten of spaties meer mogelijk in categoriecode.

release 1.4 [ 4 oktober 2008 ]

* Finish van groepen gelijkgetrokken met finish van individuele deelnemers.
* Versneld toevoegen startgroepen: ging fout bij aantalstarters = 0. Extra controle toegevoegd.
* Extra controlele op finishscherm zodat hindernissen niet leeg kan worden gemaakt.
* Excel import robuuster gemaakt, extra controle op rekeningnummer en voorletters toegevoegd. Puntjes worden uit het rekeningnummer gefilterd. 
  Voorletters wordt afgekapt op maximaal 10 posities.
* Er kan nu onderscheid gemaakt worden tussen dames teams en heren teams.

release 1.3.2 [ 13 september 2008 ]

* Importeren vanuit excel bestand robuuster gemaakt.
* Fout verbeterd bij aanmaken clieop bestand
* Nieuwe functie toegevoegd op tabblad beheer: importeren deelnemers.

release 1.3.1 [ 30 augustus 2008 ]

* FTP site voor downloaden van ledenbestand veranderd. Het downloaden van het ledenbestand werkt nu alleen nog maar vanaf versie 1.3.1.
* Fout verbeterd in tabblad verkenner
* Fout verbeterd bij het wijzigen van groepnamen.

release 1.3 [ 26 augustus 2008 ]

* Aanmaken clieop bestand toegevoegd
* Veld leeftijd op peildatum toegevoegd op deelnemer detailscherm
* Maximaal 4 deelnemers inschrijven per groep bij groepsrun
* Fout verbeterd bij aanmaken startlijst en vrije startnummerlijst
* Fout hersteld in scherm toekennen startnummers

release 1.2.1 [ 5 augustus 2008 ]

* Kleine fout verbeterd bij het werken met meerdere PC's in een netwerk
* Keuzelijst categorieen readonly gemaakt want dit leidde tot het abrupt afbreken van het programma

release 1.2 [ 20 juli 2008 ]

* Werken met meerdere PC's makkelijker gemaakt
* Bugfix bij het muteren van deelnemers op tabblad verkenner
* Weer ongedaan maken van een Diskwalificatie mogelijk gemaakt
* Volgorde velden deelnemers detailscherm aangepast

release 1.1 [ 28 juni 2008 ]

* Aanpassen systeem tijd
* Toevoegen startgroepen verbeterd
* Versneld toevoegen startgroepen toegevoegd
* Bugfix toewijzen startnummer
* Bugfix tab traversal op veld voornaam
* Finishpresentatie voor groepen aangepast
* Vastleggen hindernissen laat de finish status onveranderd.

release 1.0 [ 9 juni 2008 ]

* Eerste versie