Uvp4j

From SBN uvponline documentatie
Revision as of 15:29, 4 November 2023 by GerkoWeening (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Welkom bij de hoofdpagina van Uvp4j.

Uvp4j is het uitslagen verwerkingsprogramma van de SBN. Uvp4j kan gebruikt worden in offline mode, dus zonder internet verbinding. Voor het downloaden van deelnemergegevens en SBN leden gegevens kan Uvp4j verbinding maken met de uvponline server.

Voor vragen mbt de uvp4j software die niet op de wiki terug te vinden zijn kun je cotact opnemen via uvp4j@survivalrunbond.nl

Download de meest recente versie van uvp4j [5.02] release datum : 04 november 2023

* uvp4j_5.02-win64.exe
* uvp4j_5.02_linux64.zip
* uvp4j_5.02_macos64.zip

Via onderstaande release notes zijn de laatste wijzigingen per versie te raadplegen;

Release_notes 

De handleiding voor uvp4j is via deze link te downloaden.

Hier volgt een opsomming van een aantal features:

* Importeren van het online SBN leden bestand
* Importeren van deelnemer gegevens uit het uvponline inschrijvingssysteem
* Uitgebreide export en import functionaliteit naar excel, xml of html formaat.
* uvp4j kan gebruikt worden in een netwerk, zodat inschrijving, finish en uitslagenpresentatie 
  op aparte PC's kunnen plaatsvinden.
* Toekennen van startnummers op basis van actuele ranking gegevens
* Aanmaken SEPA incassobestanden
* Realtime online uitslagen overzicht voor mobiele telefoons en ipad tijdens de wedstrijd.
* Publiceren startlijsten op uvponline server


Installatie instructie Windows

1 download het windows setup bestand naar een lokale installatiefolder 
   ( kies de 32 bits of de 64 bits variant, afhankelijk van de geinstalleerde java runtime omgeving )
2 navigeer naar de installatiefolder en dubbelklik op het setup_uvp4j_4_2-win64.exe bestand 
    --> uvp4j wordt automatisch geinstalleerd in de installatiefolder
3 start het programma op door op het uvp4j icoontje te klikken Uvp4j.jpg

Installatie instructie Linux

1 download de platformafhankelijk distributiefile en plaats deze in een lokale installatiefolder
2 start terminal en navigeer naar de installatiefolder en unzip de uvp4j distributiefile (bijvoorbeeld : unzip uvp4j_4_2_linux64.zip)
3 navigeer naar de programmafolder : cd uvp4j_{versie}_{platform}
4 start het programma op via  : ./bin/uvp4j

Download 4.28.1 versie (voor estafette run ) release datum : 12 februari 2023

* uvp4j_4.28.1-win64.exe