Difference between revisions of "Uvp deelnemers"

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search
Line 24: Line 24:
  
 
==== Algemene gegevens ====
 
==== Algemene gegevens ====
Hier kunnen algemene gegevens van de deelnemer worden ingevuld.
+
Hier kunnen algemene gegevens van de deelnemer worden ingevuld. Niet alle gegevens zullen worden toegelicht, enkel een paar opmerkingen.
  
 
* SBN lidnummer
 
* SBN lidnummer
Wanneer het lidnummer bekend is dan kan het lidnummer hier worden ingevuld. Nadat dit veld verlaten wordt, zal het UVP automatisch de gegevens overnemen uit het SBN ledenbestand. Is het lidnummer niet bekend dan kan de deelnemer worden opgezocht in het SBN ledenbestand.  Selecteer hiertoe de button “Zoek SBN lid” of druk op de functietoets F3. Zie [[#Zoeken in SBN ledenlijst]] voor nadere uitleg.
+
Wanneer het lidnummer bekend is dan kan het lidnummer hier worden ingevuld. Nadat dit veld verlaten wordt, zal het UVP automatisch de gegevens overnemen uit het SBN ledenbestand. Is het lidnummer niet bekend dan kan de deelnemer worden opgezocht in het SBN ledenbestand.  Selecteer hiertoe de button “Zoek SBN lid” of druk op de functietoets F3. Zie [[#Zoeken in SBN ledenlijst|Zoeken in SBN ledenlijst]] voor nadere uitleg.
 +
Heeft een deelnemer al eens eerder meegedaan aan een wedstrijd dan kan deze deelnemer worden opgezocht in een van de oude deelnemerslijsten. Selecteer hiertoe de button “Zoek deelnemer” of druk op de functietoets F4. Zie [[#Zoeken in oude deelnemerslijst|Zoeken in oude deelnemerslijst]] voor nadere uitleg.
 +
 
 +
* ICE
 +
ICE staat voor In Case of Emergency. Je kunt hier een telefoonnummer ingeven voor 'In geval van nood'. Dit telefoonnummer moet anders zijn dan het reguliere telefoonnummer.
  
  
 
==== Inschrijvingsgegevens ====
 
==== Inschrijvingsgegevens ====
 +
* Categorie
 +
: Hier kunnen de inschrijvingsgegevens worden ingevuld. Een deelnemer moet altijd worden ingeschreven voor een bepaalde categorie.
 +
* Startnummer
 +
: Een deelnemer moet worden ingedeeld in een startgroep. Dit gebeurt door toekenning van een startnummer. Er kan handmatig een startnummer worden ingevuld of het “toewijzen startnummer” dialoogscherm kan worden opgeroepen door op de knop met de drie puntjes te klikken. In dat laatste geval verschijnt er een dialoog scherm met alle beschikbare startnummers behorend bij de geselecteerde categorie. De beschikbare startnummers zijn zwart, de startnummers die al in gebruik zijn, zijn rood gekleurd. Door te dubbelklikken op een startnummer kan dat startnummer geselecteerd worden voor de desbetreffende deelnemer. Indien het startnummer 0 wordt gegeven dan betekent dit dat er nog geen startnummer bekend is. In dat geval zit de deelnemer nog niet in een startgroep en kan hij dus ook niet finishen. Standaard zal UVP4j het startnummer 0 invullen. Zo bestaat de mogelijkheid om wel alvast alle deelnemers toe te voegen, maar de startnummertoekenning in een later stadium te doorlopen
 +
* Samenloopnummer
 +
:In de praktijk komt het vaak voor dat bepaalde deelnemers aangeven met anderen te willen samenlopen. De organisatie kan aan dit verzoek tegemoet komen door een samenloopnummer in te vullen. Alle deelnemers met een zelfde samenloopnummer komen zo bij elkaar te staan. Op het tabblad deelnemers kan gesorteerd worden op samenloopnummer. Zo komen alle deelnemers die met elkaar willen samenlopen bij elkaar te staan. Bij het toekennen van startnummers kan er dan voor worden gezorgd dat deze deelnemers bij elkaar in de startgroep komen
 +
* estafettenummer
 +
* inschrijfdatum
 +
:Dit is de datum waarop de deelnemer in het systeem wordt ingevoerd.
 +
* Status deelnemer
 +
:Dit is een read-only veld en geeft de status weer van de deelnemer. Het statusveld kan de volgende waarden bevatten:
 +
::#(Nog) niet gefinisht
 +
::#Gefinisht
 +
::#Gediskwalificeerd
 +
::#Afgemeld
 +
* notitie
  
  
Line 38: Line 58:
  
 
=== Zoeken in SBN ledenlijst ===
 
=== Zoeken in SBN ledenlijst ===
 +
Deze functie wordt aangeroepen vanuit [[#Voegtoe|Voegtoe]]. Vanuit het toevoeg dialoog kan gezocht worden in de SBN ledenlijst.
 +
:[[File:uvp4j_selecteerSBNlid.png]]
 +
Er kan gezocht worden op achternaam en gefilterd worden op licentie. Na invullen van een aantal letters van de achternaam verschijnt in het resultaat scherm een lijst van alle SBN leden die aan het zoekcriterium voldoen. Door nu te dubbelklikken op het juiste SBN lid, worden de gegevens van dit SBN lid overgenomen in “Toevoeg dialoog uvp_deelnemer”. Een andere manier is het selecteren van de juiste deelnemer en dan op OK te klikken.
  
  
 
=== Zoeken in oude deelnemerslijst ===
 
=== Zoeken in oude deelnemerslijst ===
 
+
Deze functie wordt aangeroepen vanuit [[#Voegtoe|Voegtoe]]. Vanuit het toevoeg dialoog kan gezocht worden in de SBN ledenlijst.
 
+
Er verschijnt een “Selecteer SBN lid” dialoog. Er kan gezocht worden op achternaam. Na invullen van een aantal letters van de achternaam verschijnt in het resultaat scherm een lijst van alle SBN leden die aan het zoekcriterium voldoen. Door nu te dubbelklikken op het juiste SBN lid, worden de gegevens van dit SBN lid overgenomen in “Toevoeg dialoog uvp_deelnemer.
  
  

Revision as of 15:02, 22 July 2016

Op dit tabblad is het mogelijk om deelnemers op te voeren, te wijzigen of te verwijderen.

Overzicht

Op het tabblad deelnemers zijn alle deelnemers in een lijst te zien. Door op een kolomheader te klikken kan gesorteerd worden op de desbetreffende kolom. Wil je bijvoorbeeld op achternaam sorteren dan klik je op de kolomheader achternaam. Door nog een keer te klikken wordt er aflopend gesorteerd. Zo kun je op iedere kolom in het overzicht sorteren.


Voeg toe

Er kan op verschillende manieren deelnemers worden toegevoegd aan de run:

 • Handmatig
 • Handmatig inschrijven.
 • Door de deelnemer op te zoeken in SBN ledenlijst.
 • Door de deelnemer op te zoeken in een oude deelnemerslijst.
 • Geautomatiseerd

Enkel de handmatige werkwijze wordt hier beschreven.


Handmatig

Een deelnemer kan handmatig worden opgevoerd door op de Voegtoe knop te klikken. Het Toevoeg dialoog uvp_deelnemer verschijnt.

Uvp4j toevoegen uvp deelnemer.png

Algemene gegevens

Hier kunnen algemene gegevens van de deelnemer worden ingevuld. Niet alle gegevens zullen worden toegelicht, enkel een paar opmerkingen.

 • SBN lidnummer

Wanneer het lidnummer bekend is dan kan het lidnummer hier worden ingevuld. Nadat dit veld verlaten wordt, zal het UVP automatisch de gegevens overnemen uit het SBN ledenbestand. Is het lidnummer niet bekend dan kan de deelnemer worden opgezocht in het SBN ledenbestand. Selecteer hiertoe de button “Zoek SBN lid” of druk op de functietoets F3. Zie Zoeken in SBN ledenlijst voor nadere uitleg. Heeft een deelnemer al eens eerder meegedaan aan een wedstrijd dan kan deze deelnemer worden opgezocht in een van de oude deelnemerslijsten. Selecteer hiertoe de button “Zoek deelnemer” of druk op de functietoets F4. Zie Zoeken in oude deelnemerslijst voor nadere uitleg.

 • ICE

ICE staat voor In Case of Emergency. Je kunt hier een telefoonnummer ingeven voor 'In geval van nood'. Dit telefoonnummer moet anders zijn dan het reguliere telefoonnummer.


Inschrijvingsgegevens

 • Categorie
Hier kunnen de inschrijvingsgegevens worden ingevuld. Een deelnemer moet altijd worden ingeschreven voor een bepaalde categorie.
 • Startnummer
Een deelnemer moet worden ingedeeld in een startgroep. Dit gebeurt door toekenning van een startnummer. Er kan handmatig een startnummer worden ingevuld of het “toewijzen startnummer” dialoogscherm kan worden opgeroepen door op de knop met de drie puntjes te klikken. In dat laatste geval verschijnt er een dialoog scherm met alle beschikbare startnummers behorend bij de geselecteerde categorie. De beschikbare startnummers zijn zwart, de startnummers die al in gebruik zijn, zijn rood gekleurd. Door te dubbelklikken op een startnummer kan dat startnummer geselecteerd worden voor de desbetreffende deelnemer. Indien het startnummer 0 wordt gegeven dan betekent dit dat er nog geen startnummer bekend is. In dat geval zit de deelnemer nog niet in een startgroep en kan hij dus ook niet finishen. Standaard zal UVP4j het startnummer 0 invullen. Zo bestaat de mogelijkheid om wel alvast alle deelnemers toe te voegen, maar de startnummertoekenning in een later stadium te doorlopen
 • Samenloopnummer
In de praktijk komt het vaak voor dat bepaalde deelnemers aangeven met anderen te willen samenlopen. De organisatie kan aan dit verzoek tegemoet komen door een samenloopnummer in te vullen. Alle deelnemers met een zelfde samenloopnummer komen zo bij elkaar te staan. Op het tabblad deelnemers kan gesorteerd worden op samenloopnummer. Zo komen alle deelnemers die met elkaar willen samenlopen bij elkaar te staan. Bij het toekennen van startnummers kan er dan voor worden gezorgd dat deze deelnemers bij elkaar in de startgroep komen
 • estafettenummer
 • inschrijfdatum
Dit is de datum waarop de deelnemer in het systeem wordt ingevoerd.
 • Status deelnemer
Dit is een read-only veld en geeft de status weer van de deelnemer. Het statusveld kan de volgende waarden bevatten:
 1. (Nog) niet gefinisht
 2. Gefinisht
 3. Gediskwalificeerd
 4. Afgemeld
 • notitie


Betalingsgegevens

Zoeken in SBN ledenlijst

Deze functie wordt aangeroepen vanuit Voegtoe. Vanuit het toevoeg dialoog kan gezocht worden in de SBN ledenlijst.

Uvp4j selecteerSBNlid.png

Er kan gezocht worden op achternaam en gefilterd worden op licentie. Na invullen van een aantal letters van de achternaam verschijnt in het resultaat scherm een lijst van alle SBN leden die aan het zoekcriterium voldoen. Door nu te dubbelklikken op het juiste SBN lid, worden de gegevens van dit SBN lid overgenomen in “Toevoeg dialoog uvp_deelnemer”. Een andere manier is het selecteren van de juiste deelnemer en dan op OK te klikken.


Zoeken in oude deelnemerslijst

Deze functie wordt aangeroepen vanuit Voegtoe. Vanuit het toevoeg dialoog kan gezocht worden in de SBN ledenlijst. Er verschijnt een “Selecteer SBN lid” dialoog. Er kan gezocht worden op achternaam. Na invullen van een aantal letters van de achternaam verschijnt in het resultaat scherm een lijst van alle SBN leden die aan het zoekcriterium voldoen. Door nu te dubbelklikken op het juiste SBN lid, worden de gegevens van dit SBN lid overgenomen in “Toevoeg dialoog uvp_deelnemer.


Delete

Een of meerdere deelnemers kunnen worden verwijderd. Selecteer een deelnemer door op de betreffende regel in het overzicht te klikken. Je kunt meerdere deelnemers selecteren door Ctrl ingedrukt te houden en de betreffende regels te selecteren. Als je een aaneengesloten reeks deelnemers wilt verwijderen selecteer de eerste deelnemer, houdt dan Shift ingedrukt en selecteer de laatste deelnemer. Druk vervolgens op de knop Delete. Je krijgt per deelnemer een bevestiging of je het zeker weet deze deelnemer te verwijderen.


Wijzig

Je kunt de eigenschappen van een deelnemers ook wijzigen. Selecteer een deelnemer door op de betreffende regel in het overzicht te klikken. Als je meerdere regels geselecteerd hebt gebeurt er niets. Druk vervolgs op de Wijzig knop. Het Wijzig dialoog uvp_deelnemer verschijnt.


Print

De deelnemerslijst kan geprint worden door op de print knop te drukken. Er wordt een pdf bestand aangemaakt en deze wordt getoond op het scherm. Er kan gekozen worden om het pdf bestand op te slaan of te printen. De deelnemerslijst wordt gesorteerd op startnummer.


Print startlijst

Een startlijst kan geprint worden door op de Print startlijst knop te drukken. Er wordt een pdf bestand aangemaakt en deze wordt getoond op het scherm. Er kan gekozen worden om het bestand op te slaan of te printen. Per startgroep worden de deelnemers getoond op volgorde van startnummer. Deze lijst is handig voor de 'speaker' of als presentielijst bij de shirtafhaal en/of het startvak.


Zoekfilter

Er kan gezocht worden op achternaam. De zoekmethode is een zogenaamde “incremental search”. Dat wil zeggen dat bij iedere toetsaanslag een zoekactie wordt uitgevoerd. Zoek je bijvoorbeeld op alle deelnemers met de letter B inde achternaam, dan type je in het zoekveld de letter B in. Op dat moment worden alle deelnemers getoond met de letter B in de achternaam.


Daginschrijving

Toekennen

Invoegen

Omwisselen

Uitschrijven