UvponlineU

From SBN uvponline documentatie
Revision as of 07:20, 22 January 2018 by AlexBossers (talk | contribs) (→‎Realtime uitslagen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Inleiding

De UvponlineU module is de module voor display van uitslagen en tussenstanden.

De uitslagen in definitieve vorm evenals de actuele circuit-tussenstanden worden door de uitslagen admin van de SBN beheerd en geregeld en zijn via de SBN website te raadplegen. Tussenstanden worden ook als een ranking opgeslagen per seizoen en deze helpen bij het toekennen van startnummers aan de circuitwedstrijden (TSC, RUC, BSC en JSC).

Wedstrijdorganisaties kunnen (of voor circuitruns zijn ze verplicht) uvp4j als tijdregistatie te gebruiken. Hierin zitten een aantal mogelijkheden om bijvoorbeeld startlijsten en realtime wedstrijduitslagen online te presenteren. Die lopen via de UvponlineU (raadpleeg) module.

Startlijsten

Startlijsten kunnen via uvp4j worden gegenereerd en automatisch geupload. Deze lijsten zijn raadpleegbaar via onderstaande link waarbij het laatste nummer vervangen moet worden door het wedstrijdnummer van de betreffende/eigen wedstrijd (dit is hetzelfde nummer als gebruikt voor de inschrijvingsmodule).

Een voorbeeld staat hieronder weergegeven. De shirtkleuren kunnen helaas nog niet in uvp4j worden opgegeven. Dit loopt via categoriebeheer in uvponlineB.

https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/startlijst/toon_startlijst/441

ClipCapIt-150528-234244.PNG

Realtime uitslagen

Vanuit het uvp4j programma kan gebruikt maken worden van een REALTIME uitslagen upload service. Deze upload service vanuit uvp4j vereist wel de juiste configuratie van een internetverbinding op een client pc/laptop in het uvp4j netwerkje. Het dataverkeer is echt minimaal en komt met de default eens per 5 minuten update voor hele grote wedstrijden mogelijk in de buurt van een MB of 2... (eens echt nameten)

De opmaak is conform de opmaak zoals gedefinieerd voor de inschrijvingsmodule (zelfde banners en stlying). Deze pagina's kunnen (in tegenstelling tot de inschrijvingspagina) prima worden embed in een website of narrowcasting stream.

De url van de REALTIME uitslagen staat hieronder. Ook hier moet het wedstrijdnummer weer worden aangepast aan de gewenste wedstrijd.

Let op! het jaartal in de URL is die van het geldende SEIZOEN! NIET van het huidige jaar!

Een wedstrijd op 17 mei 2015 heeft dus als jaartal 2014 (seizoen 2014-2015)!

https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uitslag_rt/toonuitslag/2014/441

ClipCapIt-150528-235335.PNG

Realtime internet presentatie

De presentatiemodus is nog in een experimenteel stadium. Deze is aanvullend of vervangend voor de uitslagen display direct gekoppeld aan uvp4j, maar dan via internet.

Zodra de REALTIME uitslagen upload service vanuit uvp4j wordt gestart zijn de interactieve uitslagen te raadplegen volgens bovenstaande paragraaf. Een presentiemodus kan geraadpleegd worden via onderstaande link waarbij een aantal parameters getweaked kunnen worden. Ook hier het wedstrijdnummer weer vervangen door het eigen/gewenste wedstrijdnummer. Echter moet voor de eerste dsiplay ook de startcategorie als nummer worden opgegeven (dit nummer van een categorie is te vinden via het inschrijvingenoverzicht).

https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uitslagpresentatie/presentatie/2014/441/465/H/1/15/8

..../uitslagpresentatie/presentatie/{seizoen}/{wedstrijd}/{cat}/{H/D}/{pagina}/{aantalregels}/{displaytijd}

{wedstrijd}    Nummer van betreffende wedstrijd
{categorie}    Categorienummer om mee te starten
{H/D}       H(eren) of D(ames) om mee te starten
{pagina}     Pagina om mee te starten
{aantalregels}  Aantal regels display per pagina
{displaytijd}   Aantal seconden pagina in beeld
ClipCapIt-150529-000707.PNG