Inschrijfproces stap 2 - keuze categorie

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search

Figuur 1: Gefilterde categorieën. Tevens worden eventuele volle categorieën of categorieën waarvoor reeds is ingeschreven weergegeven.

ClipCapIt-150327-202344.PNG


De persoonlijke gegevens die voor een SBN lid deels worden vooringevuld. Die gegevens zijn niet wijzigbaar m.u.v. het adres omdat natuurlijk iemand tijdelijk (bv studenten) elders kunnen wonen. Bij het foutief invullen van gegevens wordt bij het klikken op <volgende> per veld een foutmelding weergegeven. Dit kan een niet ingevuld veld zijn of een verkeerd ingevuld veld (bv bankrekeningnummer moet voldoen aan de IBAN-proef).

Bij keuze van een groep of koppelrun wordt een tijdelijk venster weergegeven dat de koppel/team¬gegevens in een volgende stap kunnen worden ingegeven. De eerste inschrijver is de hoofdaanvrager, contact- maar ook de betalende persoon voor de gehele groep.

Kosten zijn per groep of bij variabele groepen per persoon in de UvponlineB omgeving in te stellen.