Uvp startgroepen

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search

Op dit tabblad is het mogelijk om startgroepen te maken binnen een categorie. Nadat de categorieën zijn vastgesteld is het de volgende stap om de startgroepen te gaan indelen. Er kan op 2 manieren startgroepen worden toegevoegd.

  1. Toevoegen individuele startgroep
  2. Versneld toevoegen


Overzicht

Het overzicht laat zien welke startgroepen er al gedefinieerd zijn, welke startnummerrange het bevat en welke starttijd de groep heeft.

Uvp4j startgroepen overzicht.png


Voeg toe

Deelnemers worden in startgroepen geplaatst door ze een startnummer toe te kennen die in de desbetreffende startgroep valt. Een individuele startgroep wordt aangemaakt door op deze knop te drukken.

Uvp4j startgroepen toevoeg.png
  • categorie
De categorie waar de startgroepen bij horen.
  • Omschrijving
De naam / omschrijving van de startgroep.
  • startnummer
het laagste en hoogste startnummer van de startgroep
  • starttijd
De starttijd van de startgroep.

Standaard voorstel startnummer van en startnummer tm

UVP4j zal een voorstel doen voor de startnummervan en startnummer tm. Standaard gaat UVP4j uit van een startgroep van 20 deelnemers. Uiteraard kan men hiervan afwijken. Het startnummervan wordt standaard ingevuld met het hoogste in gebruik zijnde startnummer binnen de desbetreffende categorie + 1. Het startnummer tm wordt standaard ingevuld met een waarde gelijk aan startnummervan + 19. De standaard grootte van de startgroep is dus 20 deelnemers.

Standaard voorstel starttijd

Als er nog helemaal geen startgroepen zijn bij de actieve run dan wordt een tijd van 10:00 voorgesteld. De gebruiker kan deze waarde natuurlijk weer overschrijven. Bij een volgende startgroep wordt de laatst in gebruik zijnde starttijd + 10 minuten ingevuld. Het is dus het handigst om de startgroepen op te voeren in chronologische volgorde, dus op starttijd opvolgend.


Delete

Een of meerdere startgroepen worden verwijderd. Selecteer een startgroep door op de betreffende regel in het overzicht te klikken. Je kunt meerdere startgroepen selecteren door Ctrl ingedrukt te houden en de betreffende regels te selecteren. Als je een aaneengesloten reeks startgroepen wilt verwijderen selecteer de eerste startgroep, houdt dan Shift ingedrukt en selecteer de laatste startgroep. Druk vervolgens op de knop Delete. Je krijgt een bevestiging of je het zeker weet deze startgroep(en) te verwijderen.


Wijzig

De geselecteerde stargroep kan worden gewijzigd. Het wijzig dialoog uvp_startgroep verschijnt.


Versneld toevoegen

Soms is het handig om meerdere startgroepen tegelijk te kunnen toevoegen. Dat kan door de optie “versneld toevoegen”.

Uvp4j startgroepen versneld.png

Allereerst moet de categorie worden gekozen. Het beginstartnummer is dan bekend. Ten tweede moet de begin starttijd van de eerste startgroep worden ingesteld. Ten derde het aantal minuten tussen de startgroepen en tenslotte de grootte van een startgroep. UVP4j berekent op basis van deze gegevens het aantal startgroepen. Door op de knop vastleggen te drukken worden de startgroepen ook daadwerkelijk in de database opgeslagen. Het resultaat is te zien in het overzicht.