Inschrijfproces stap 1 - SBN lid of niet

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search

In onderstaande figuur 1 staat een voorbeeld weergegeven van een inschrijfformulier dat voor demo doeleinden was ingericht (voorbereidend op de trial bij Steenbergen 2010). De verschillende onderdelen en velden zullen uitgebreider worden toegelicht mbt configuratie in UvponlineB. Dit is met name belangrijk om te begrijpen hoe en waar welke velden, die door de organisatie bij het aanmaken van een run worden gebruikt, terecht gaan komen voor de inschrijver.

ClipCapIt-150327-201754.PNG


Figuur 1: De eerste startpagina die de inschrijver te zien krijgt.


Op de startpagina wordt realtime een overzicht getoond van het percentage inschrijvingen reeds voor de betreffende run. Tevens worden natuurlijk weergegeven de naam van de run (met link naar de wedstrijdorganisatie website), de rundatum, de data van openen inschrijvingen en datum waarna extra kosten voor laat inschrijven worden doorberekend. In figuur 1 zitten we in de laat-inschrijven periode en daarom wordt achter elke categorie het extra te betalen bedrag in rood weergegeven.

Als eerste maakt de inschrijver een keuze tussen SBN lid en geen SBN-lid. Als SBN lid kan via het lidnummer sneller worden ingeschreven omdat dan actuele worden opgezocht uit de SBN database (zoals in figuur 1 is te zien voor in dit voorbeeld iemand met de ‘zwaa’ in de achternaam. Ook kan hier op sbn-lidnummer worden gezocht. Door de keuze van lid/geen-lid wordt ook in stap 2 gefilterd op inschrijfcategorieën.

  • SBN leden krijgen op basis van hun licentie en leeftijd een gefilterde lijst waarvoor ingeschreven kan worden getoond inclusief eventueel relevante recreatieve categorieën.
  • Voor niet SBN leden worden enkel de categorieën uitgefilterd waarvoor een licentie is vereist. In een later stadium wordt op basis van leeftijd een controle uitgevoerd op passende categorie.