Uvp beheer

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search

Het tabblad Beheer geeft de beheerder van evp4j de mogelijkheid algemene zaken te regelen die voor het hele programma gelden.

Let op: De functies gelden voor de gelecteerde run in tabblad Run.

Het tabblad bestaat uit een aantal groepen.

Systeem beheerder

Uvp4j Beheer systeembeheerder.png

Download SBN-leden

Voordat deelnemers worden ingevoerd voor een wedstrijd moet het actuele ledenbestand van de SBN worden opgehaald en ingelezen. In het actuele ledenbestand staan alle adres- en licentiegegevens van SBN leden, en ook de actuele ranking. Door dit ledenbestand in te lezen, kunnen later bij de inschrijving van nieuwe deelnemers op een handige manier deelnemers worden toegevoegd. Door het lidnummer in te vullen, kan UVP4j aan de hand daarvan de overige gegevens erbij zoeken. Deze worden dan automatisch ingevuld. Als deze functie wordt geselecteerd dan verschijnt het volgende scherm:

Uvp4j importsbnleden.png

Let op: Voordat je SBN leden kunt downloaden moeten de uvponlineConnector instellingen ingevuld zijn. zie uvponlineConnector. Selecteer nu de Start button. UVP4j maakt verbinding met de uvponlineConnector van de SBN en haalt het actuele ledenbestand op. Vervolgens wordt dit actuele ledenbestand ingelezen in de uvp database. Deze functie kan desnoods meerdere keren worden uitgevoerd. Vooraf worden alle bestaande leden weggegooid, waarna ze weer opnieuw worden toegevoegd.

Synchronisatie uvponline

Met deze functie kunnen de deelnemers die zich hebben ingeschreven met de uvponline module, worden ingelezen in het uvp4j. Deelnemers die al een keer eerder zijn ingelezen worden overgeslagen, de andere worden toegevoegd. Nadat deze functie geactiveerd wordt, meldt de uvp4j zich aan met een username / password combinatie bij de uvponline server. Van deze server worden de ingeschreven deelnemers gedownload en geïmporteerd. Als het de eerste keer is dat de run wordt gedownload, dan maakt uvp4j een nieuwe run aan. Is de run al eerder geïmporteerd, dan zal de run op de webserver gesynchroniseerd worden met de run in uvp4j. Dat betekent dat deelnemers die al bestaan worden overgeslagen en deelnemers die nog niet bestaan aan de run worden toegevoegd. Let op: Zorg ervoor dat het SBN ledenbestand up-to-date is in UVP4J. Dus voordat er gesynchroniseerd gaat worden met uvponline moet eerst het SBN ledenbestand worden gedownload (zie Download SBN leden). Dit ledenbestand wordt gebruikt tijdens de import om bepaalde controles uit te voeren.

De volgende controles worden uitgevoerd tijdens het inlezen van de deelnemers:

Uvp4j controlessyncuvponline.png

Logbestand: Bij iedere deelnemer in het xml bestand wordt een aantal controles uitgevoerd. Wanneer een van de controles niet goed gaat dan wordt een melding weggeschreven in het logbestand: <uvp_ installdir >\survivalbond.nl\logs\uvp_xmlimport.log. In dit logbestand worden alle meldingen weggeschreven tijdens de import. Het is belangrijk om dit logbestand na een import te bekijken. Voordat een import wordt uitgevoerd is het raadzaam om het logbestand handmatig weg te gooien zodat de oude loggegevens worden verwijderd.

Publiceer startlijst

Met deze functie kan de startlijst gepubliceerd worden op de SBN website. Naast deze knop bevindt zich een link waarmee een externe browser wordt opgestart met de startlijst als internetadres: "https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/startlijst/toon_startlijst/{wedstrijdnummer}" Uvp4j onlinestartlijst.png

 • IP adres
Dit veld laat zien wat het lokale IP adres van de computer. Deze kan gebruikt worden als meerdere computers in een netwerk aan elkaar verbonden zijn. Zie verder Client_Server_instellingen.
 • Database lokatie
Dit veld laat zien op welke lokatie de database is opgeslagen.

Maak backup

Met deze functie kan de database die uvp4j gebruikt worden opgeslagen in een backup folder. De database backup wordt weggeschreven onder de volgende naam: < uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\ dbuvp_backup.zip. Het zip bestand is een ingepakt bestand die alle mappen en bestanden bevat die onderdeel zijn van de database.

Te synchroniseren systeemtijd

Met deze functie kan de systeemtijd van de PC worden aangepast. Deze kan dan gesynchroniseerd worden met de startklok bij aanvang van de wedstrijd. Geef hier de tijd op wat de systeemtijd moet worden.

Pas systeemtijd aan

Op het moment dat er op de knop “Pas systeemtijd aan” wordt gedrukt, wordt de systeemtijd van de computer aangepast met de tijd die staat opgegeven.


Exporteer database

De database kan worden geexporteerd zodat de gegevens op andere wijze bewerkt kunnen worden. Er zijn twee export mogelijkheden:

Uvp4j beheer exporteerdb.png

Exporteer naar excel

Wanneer deze functie wordt geselecteerd dan wordt er een excel bestand aangemaakt. Deze bevat de gegevens van de actuele run uit de uvp database, inclusief categorieën, startgroepen enz. Dit zelfde excel bestand kan op een andere pc worden ingelezen in een lege database.

Logbestand: Bij iedere deelnemer in het excel bestand worden een aantal controles uitgevoerd. Wanneer een van de controles niet goed gaat dan wordt een melding weggeschreven in het logbestand: <uvp_ installdir >\survivalbond.nl\logs\uvp_import.log. In dit logbestand worden alle meldingen weggeschreven tijdens de import. Het is belangrijk om dit logbestand na een import te bekijken. Voordat een import wordt uitgevoerd is het raadzaam om het logbestand handmatig weg te gooien zodat de oude loggegevens worden verwijderd.

Exporteer naar XML

Wanneer deze functie wordt geselecteerd dan wordt er een xml bestand aangemaakt. Deze bevat de gegevens van de actuele run uit de uvp database, inclusief categorieën, startgroepen enz. Dit zelfde xml bestand kan op een andere pc worden ingelezen in een lege database.

Logbestand: Bij iedere deelnemer in het excel bestand worden een aantal controles uitgevoerd. Wanneer een van de controles niet goed gaat dan wordt een melding weggeschreven in het logbestand: <uvp_ installdir >\survivalbond.nl\logs\uvp_xmlimport.log. In dit logbestand worden alle meldingen weggeschreven tijdens de import. Het is belangrijk om dit logbestand na een import te bekijken. Voordat een import wordt uitgevoerd is het raadzaam om het logbestand handmatig weg te gooien zodat de oude loggegevens worden verwijderd.


Importeer database

Geexporteerde gegevens kunnen ook weer worden ingelezen.

Uvp4j beheer importeerdb.png

Import vanuit excel

Een excel bestand kan dienen als basis voor de database. Gebruik deze functie om gegevens uit een excel bestand in te lezen.

Import vanuit XML

Dit is dezelfde functionaliteit als in synchronisatie uvponline nl. het inlezen van de database vanuit een tekst bestand, in dit geval een xml bestand. De structuur van het xml bestand wordt beschreven door een xml-schema bestand : <uvp_ installdir >\survivalbond.nl\schemas\inschrijving.xsd. Met dit bestand kan het xml input bestand gevalideerd worden, dwz. dat de structuur van het xml bestand gecontroleerd wordt.

Import mylaps

Uitslagen van een tijdregistratie leverancier kunnen worden geïmporteerd. Het bestand moet EXACT voldoen aan het volgende formaat:

startnummer;looptijd;status;aantalgemist

Bijvoorbeeld:
 125;01:43:27;DSK;0
   Betekend:
    startnummer     = 125 
    looptijd       = 01:43:27
    status        = DSK ( gediskwalificeerd )
    gemiste hindernissen = 0
Andere voorbeelden:
 12;01:28:22;;0
 455;02:18:33;;2

De status kolom kan de volgende waarden hebben:

 • leeg: deelnemer is gefinished
 • DNS: deelnemers is niet gestart
 • DSK: deelnemer is gediskwalificeerd

Let op: Tijdens het inlezen van de uitslagen worden een aantal zaken aangepast:

 • De starttijden van de startgroepen wordt op 0:00 gezet.
 • Als tijdens de run gemiste hindernissen zijn geregistreerd in uvp4j dan worden deze verwijderd.


Rapporten

Er zijn een aantal standaard rapporten aanwezig in het programma.

Uvp4j beheer rapporten.png

Startlijst

Deze functie exporteert de startlijst naar een excel bestand: < uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\uvp_startlijst.xls Deze bevat een overzicht van alle deelnemers per startgroep (starttijd), gesorteerd op startnummer.

Vrije startnummers

Deze functie exporteert de vrije startnummerlijst naar een excel bestand: < uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\uvp_vrijestartnummers.xls Deze bevat een overzicht van alle vrije, nog niet gebruikte startnummers per categorie.

Top 3 scenario

Uitslagen

De uitslagen van de wedstrijd kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

Uvp4j beheer uitslagen.png

Uitslagen XML

Nadat alle deelnemers zijn gefinisht kan hiermee een uitslagenbestand in xml formaat worden aangemaakt: < uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\ < naam van de run> _uitslagen.xml Dit bestand dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden opgestuurd naar de uitslagenadministrateur van de survivalbond: uitslagen@survivalbond.nl

Uitslagen HTML

Ook deze functie exporteert de uitslagen maar nu in html formaat: < uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\sbnuitslagen\index.htm Deze html bestanden kunnen gebruikt worden op de eigen website van de wedstrijdorganisatie.

Start uitslagen service

Deze service biedt de mogelijkheid om tijdens een survivalrun de wedstrijd uitslagen real time op het internet te publiceren. Deze functie zend de uitslagen om de zoveel seconden naar de SBN server (zie Uvponline Connector instellingen). Deze uitslagen zijn dus “live uitslagen”, dat wil zeggen dat ze tijdens een wedstrijd periodiek worden bijgewerkt. Naast de knop bevindt zich een link waarmee een externe browser wordt opgestart met de voorlopige uitslagen als internetadres.

De banners van de header en de footer kunnen via de backend applicatie uvponline worden ingesteld door de wedstrijdsecretaris van de organiserende wedstrijd. Zo is het mogelijk om eventuele sponsoren in beeld te brengen op de uitslagenpresentatie.