Uvp instellingen

From SBN uvponline documentatie
Jump to navigation Jump to search

Op het tabblad instellingen kan een aantal applicatie instellingen worden beheerd. De client server instellingen worden bewaard in het uvp configuratie bestand. De rest van de instellingen wordt bewaard in de database.

Let op: Om een gemaakte wijziging op te slaan moet je in groep Uvponline Connector instellingen op OK drukken.

Client Server instellingen

UVP4j kan zo geconfigureerd worden dat er met meerdere PC’s tegelijk op dezelfde database gewerkt kan worden. Er moet dan 1 PC als hoofd PC worden aangewezen en de andere PC’s zijn dan cliënt PC’s. De database staat op de hoofd PC en de andere cliënt PC’s maken gebruik van de database van de hoofd-PC. De cliënt PC’s moeten wel verbinding kunnen maken met de hoofd PC anders start het programma niet op.

Uvp4j CSInstellingen.png
 • PC Soort
Met deze instelling geef je aan of deze PC de hoofdcomputer is of de Client PC. Meer informatie is hier te vinden.
 • IP adres van hoofd PC
Het IP-adres is een uniek nummer waarmee de PC aangesproken kan worden, in feite het postadres van de PC. Geef hier het IP-adres op van de Hoofd-PC.

Het configuratiebestand

Het configuratiebestand is te vinden op de volgende plek: <uvp_ installdir >\conf\uvp4j.properties Dit is een tekst bestand die met een programma als kladblok geopend kan worden. De volgende parameters kunnen ingesteld worden:

 • database.hoofdcomputer
Voor gebruik van meerdere PC’s in een netwerk. Zie hoofdstuk 20 ( Gebruik van het UVP in een netwerk.
J = De PC is de hoofdcomputer (netwerk is niet noodzakelijk)
N = De PC is een cliënt computer en moet via een netwerk verbinding kunnen maken met de hoofdcomputer.
 • database.hostname
IP-adres van de hoofd-PC ( zie hoofdstuk 20)

Dit zijn de enige applicatie instellingen die in het configuratiebestand worden opgeslagen. De overige applicatie instellingen worden opgeslagen in de uvp database. Alle applicatie instellingen kunnen worden beheerd op het tabblad instellingen.


Sepa instellingen

U kunt als organisatie zelf uw incasso's regelen. Je maakt dan met UVP4j een SEPA bestand aan. Zie tabblad Betalingen. Het IBAN nummer, BIC nummer en incassantId van de opdrachtgever dient in het configuratiebestand ingevuld te worden.

Uvp4j SepaInstellingen.png
 • IncassantID
Geef hier het nummer van het incasso contract met de bank op.
 • IBAN
Geef hier het IBAN nummer van het bankrekeningnummer van uw organisatie op.
 • BIC
Geef hier de Bank Identificatie Code (BIC) op die wordt gebruikt om een bank te kunnen identificeren.
 • Opdrachtgever
Dit is de opdrachtgever. Deze wordt gebruikt bij het aanmaken van een sepa bestand.
 • Een separegel per groep:
Indien dit keuzevak aanstaat dan wordt er per groep slechts 1 sepa regel aangemaakt. Indien dit uit staat dan worden er per groep meerdere sepa regels aangemaakt, voor ieder groepslid een. In beide gevallen wordt het totale bedrag geincasseerd van het rekeningnummer van de teamcaptain


Presentatie instellingen

Het uiterlijk van de finish presentatie kan beïnvloed worden met de volgende instellingen:

Uvp4j PresentatieInstellingen.png
 • Interval (s)
Geeft de snelheid in seconden aan waarmee de finish presentatie doorbladert.
 • Aantal presentatieregels
Geeft aan hoeveel regels per bladzijde verschijnen in de finish presentatie.
 • Importeer finishinfo
Geeft aan of bij de import vanuit Excel ook de finish informatie wordt ingelezen. (aangevink betekent: finish informatie wordt ingelezen)
 • Aantal finishregels
Geeft aan hoeveel regels er getoond worden op het finishscherm.


Startnummertoekennning instellingen

Uvp4j StartnummertoekenningInstellingen.png

Uvponline Connector instellingen

Sinds versie 3.0 van het UVP4j kan men gebruik maken van de uvponline Connector. De uvponline Connector is een verbinding met UVP-online die een aantal services aanbiedt die via het Beheer-tabblad te starten zijn:

 1. downloaden SBN leden
 2. synchronisatie deelnemers
 3. publiceren startlijsten op SBN server
 4. publiceren voorlopige uitslagen op SBN server
Uvp4j uvponlineInstellingen.png
 • Username
Vul hier de username in die hoort bij het uvponline account.
 • Password
Vul hier het password in die hoort bij het uvponline account.
 • Remote server uvponline
Het adres van de server. Deze is al ingevuld en hoef je niet aan te passen.
 • Interval (s)
Voor de uitslagen service geldt een verversingsinterval. Dat wil zeggen om de hoeveel seconden de uitslagen naar de server worden verstuurd. Standaard om de 300 seconden. Als een hoger interval gewenst is dan kan dat worden aangepast. Maar er geldt wel een minimum interval van 180 seconden om te zorgen dat de uvponline server niet overbelast wordt. De uitslagen service wordt gestart vanuit het Beheer-tabblad.
 • Test uvponline connector
Via de button “Test UvponlineConnector” kan de service getest worden. Als alle instellingen goed staan en er is een werkende internet verbinding dan zal de server antwoorden met het volgende bericht: